top of page

GDPR

Image by Ty Feague

GDPR.

Vi registrerar och lagrar information i våra kund och leverantörsregister.

Detta gör vi i form av namn, e-post, telefonnummer och adress kopplat

till befattning i det företag du representerar.


Uppgifterna samlas in och behandlas i syfte att administrera den åtgärd som du begärt,

eller vad som krävs enligt lag.

 

Vi samlar in uppgifterna för att säkerhetsställa och fullfölja det avtal vi har emellan oss.

Det används också för att följa upp kund och leverantör.

 

Vi samlar bara in uppgifter du själv lämnar till oss när du skickar e-post eller via andra dokument

du tillhandahåller från oss vid förfrågningar om tjänster eller liknande. 

G-tech (31).png
G-tech (31).png

Du har rätt att kontrollera och korrigera de uppgifter vi lagrat om dig. 

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss. 

bottom of page