top of page

Kvalitet & Miljö

Arbetet med ISO hjälper oss att strukturera vår verksamheten. Vi strävar alltid efter ständiga förbättringar och det går som en röd tråd genom vår verksamhet. Vi är certifierade enligt standarden

SS-EN ISO 9001: 2015.

Image by Ty Feague

Kvalitet och miljö.

Image by Ty Feague

Verksamhetspolicy.

G-tech i Reftele AB är en komplett leverantör inom

skärande bearbetning och en samarbetspartner för framtiden.

Vår strävan är att vara en ledande partner inom branschen.

SCAB_ISO_9001_Sve_RGB (002).png
G-tech (44).png

Kvalitet

Vår kompetens, vårt engagemang och våra relationer ligger till grund för vårt kvalitetsarbete.

G-tech skall integrera kvalitetsarbetet i den operativa verksamheten och därmed skapa största möjliga

kundvärde till lägsta möjliga kostnad. Alla inom vår verksamhet skall ansvara för kvalitet och för arbetet med ständiga förbättringar. Vi skall uppfylla våra intressenters krav och önskemål.

G-tech (44).png

Miljö

G-tech AB skall arbeta aktivt med miljöfrågor och följa gällande lagar och regler. Vi skall integrera miljöarbetet i all vår verksamhet och vi ansvarar för effekterna av beslut och aktiviteter som påverkar vår natur. Alla medarbetare inser miljöfrågornas betydelse.

Vi skall värna om miljön, minimera vår energiförbrukning och vår påverkan på miljön. 

G-tech (44).png

Arbetsmiljö

Alla intressenter skall uppleva att G-tech i Reftele AB är en trivsam och säker arbetsplats.

Personalen är vår viktigaste resurs som dessutom deltar i utveckling och förbättring av arbetsmiljön.

Vi skall efterleva våra interna etniska regler i enlighet med framtagna instruktioner om uppförandekod.

G-tech (44).png

Värdegrund

Ledorden för vår verksamhet är varaktighet, delaktighet, stolthet och trivsel.

bottom of page