Verksamhet

Från att ha varit ett renodlat bearbetningsföretag har vi de senaste åren arbetat aktivt med att utveckla relationerna med våra kunder. G-tech fungerar idag som en samarbetspartner och komplett leverantör. Tillsammans med kunden utvecklar och förbättrar vi detaljer samt erbjuder kompletta lösningar. Förutom att vara specialist på bearbetning ombesörjer vi inköp av material och ingående komponenter samt montering och ytbehandling.