Kvalitet & Miljö

Arbetet med ISO har hjälp oss att strukturera vår verksamhet och strävan efter ständiga förbättringar går som en röd tråd genom hela verksamheten. Under våren 2007 certifierades vi enligt standarden SS-EN ISO 9001:2000.

Kvalitetspolicy

Våra kunder ska uppleva att kvaliteten på G-Tech i Reftele ABs utförda arbeten är särklassig och klart uppfyller de krav som ställs på bearbetningkvalitet, leveranssäkerhet och service. Kvalitet är det viktigast för företagets och de anställdas framtid. Samtliga anställda har ansvar för  G-Tech i Reftele ABs kvalité och man arbetar ständigt mot att förbättra kvaliteten inom företaget.

Miljöpolicy

Vi skall medverka till att bearbetningen av våra kunders produkter är så utformad att den minimerar slöseri med råvaror och naturresurser. Vi skall hushålla med energi och vatten och minimera vår påverkan på miljön. Vi skall klara eller överträffa kraven i lagar och förordningar samt krav vi i övrigt berörs av.

 

l1