2020-06-01

Nyinvestering på G-tech !

Följ vårt nyhetsflöde !

Verksamheten

Avancerad CNC-bearbetning i de flesta förekommande material. Vi erbjuder helhetslösningar inom det mesta som rör gjutning, bearbetning, ytbehandling samt montering.

Kvalitet & Miljö

Arbetet med ISO har hjälpt oss att strukturera vår verksamhet, och strävan efter ständiga förbättringar går som en röd tråd genom hela verksamheten. Under våren 2007 certifierades vi enligt standarden SS-EN ISO 9001:2000.